Apartamente finalizate in 2019

Bloc WR1
West Residence - WR1
Parter
1
Apartament 1
Suprafata utila - 35.37m2
Detalii
Vandut
Etaj 1
12
Apartament 12
Suprafata utila - 34.90m2
Detalii
Vandut
15
Apartament 15
Suprafata utila - 34.65m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
22
Apartament 22
Suprafata utila - 34.90m2
Detalii
Vandut
25
Apartament 25
Suprafata utila - 34.65m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
32
Apartament 32
Suprafata utila - 34.90m2
Detalii
Vandut
35
Apartament 35
Suprafata utila - 34.65m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
42
Apartament 42
Suprafata utila - 34.90m2
Detalii
Vandut
45
Apartament 45
Suprafata utila - 34.65m2
Detalii
Vandut
Bloc WR2
West Residence - WR2
Parter
6
Apartament 6
Suprafata utila - 33.37m2
Detalii
Vandut
Apartamente cu termen de predare in Decembrie 2019

Bloc WR4
West Residence - WR4
Parter
6
Apartament 6
Suprafata utila - 36.02m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
7
Apartament 7
Suprafata utila - 39.26m2
Detalii
Vandut
8
Apartament 8
Suprafata utila - 48.13m2
Detalii
Disponibil
Etaj 2
15
Apartament 15
Suprafata utila - 39.18m2
Detalii
Vandut
16
Apartament 16
Suprafata utila - 48.29m2
Detalii
Disponibil
Etaj 3
23
Apartament 23
Suprafata utila - 39.26m2
Detalii
Vandut
24
Apartament 24
Suprafata utila - 48.24m2
Detalii
Disponibil
Bloc WR5
West Residence - WR5
Parter
3
Apartament 3
Suprafata utila - 35.36m2
Detalii
Disponibil
7
Apartament 7
Suprafata utila - 37.68m2
Detalii
Vandut
Etaj 1
12
Apartament 12
Suprafata utila - 41.40m2
Detalii
Vandut
10
Apartament 10
Suprafata utila - 40.83m2
Detalii
Vandut
11
Apartament 11
Suprafata utila - 41.52m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
18
Apartament 18
Suprafata utila - 40.83m2
Detalii
Vandut
19
Apartament 19
Suprafata utila - 41.52m2
Detalii
Vandut
20
Apartament 20
Suprafata utila - 41.40m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
26
Apartament 26
Suprafata utila - 40.83m2
Detalii
Vandut
27
Apartament 27
Suprafata utila - 41.52m2
Detalii
Vandut
28
Apartament 28
Suprafata utila - 41.40m2
Detalii
Vandut